Как да разберем, дали ни трябва консултация по детски сън?

Всяко дете и всяко семейство е различно и има индивидуални особености и норми. Следните критерии могат да ви помогнат да разберете, дали детето има проблеми със съня:

   • Детето винаги заспива и се събужда с плач.
   • Детето често мрънка и хленчи през деня даже след относително продължителна дрямка.
   • Детето се буди много често през нощта (неадекватно спрямо възрастта си).
   • Детето отказва да спи през деня, но вечер не издържа и става непоносимо.
   • Общата продължителност на съня на детето е значително по-малка от нормите за възрастта.
   • Цялото семейство не се наспива и всички са много изморени.

Ако наблюдавате част от тези знаци, много вероятно имате нужда от помощ. Ако имате съмнение, можем да го обсъдим и да преценим заедно, дали мога да съм ви от полза.

С какви проблеми можем да се обърнем към Вас?

Работя с много голям спектър от проблеми с детския сън. Най-честите сред тях са чести нощни събуждания, непредвидими/кратки дневни дрямки, трудно и дълго заспиване, периоди на будуване нощем, ранен отказ от дневен сън, възможност за  заспиване само по един фиксиран начин (с биберон, в количка, на гимнастична топка и др.), много ранни сутрешни събуждания (преди 6ч.) и много други.

Какви методи на работа използвате?

Моята работа изцяло се базира на поведенческа корекция, която включва работа с режима, изграждане на навици за здрав сън, корекция на дневните дрямки, обучение на бебето да заспива самостоятелно. Използвам само меки методи, които не допускат оставяне на бебето да плаче само в стаята.

Ще трябва ли да оставя бебето да плаче, докато го учим да спи?

Не. Използвам само много меки методи, които не предполагат да оставите бебето да плаче само. Родителят винаги е до детето и не допуска бебето силно да се разстройва. Даваме максимална подкрепа и действаме с много бавни крачки, които не допускат силен плач.

От какво зависи резултатът?

Детският сън се влияе от много фактори. Когато работим заедно, резултатът зависи от няколко основни неща:

 • Индивидуални особености на детето.
 • Очаквания и действия на семейството.
 • Професионализъм и опит на консултанта.

Консултантът подробно анализира проблемите със съня на детето и разработва индивидуален план за работа, както и съпровожда семейството и внася корекции в процеса на работа при необходимост.  Но всички препоръки се извършват от родителите. Гарантирам, че ще има положителна промяна в съня на детето, но крайният резултат зависи до голяма степен от това, дали сте последователни и търпеливи, както и гъвкави към детето, когато ситуацията го изисква.

Дали резултатът ще бъде траен?

Децата растат и се развиват непрекъснато. Затова и сънят им може да се променя във времето и да има нужда от допълнителни корекции. Начинът, по който работя обаче, позволява не само да коригираме съня на детето ви за даден момент, но и да получите необходимите знания, които ще ви помогнат да разберете от какво се нуждае детето и по-нататък при евентуални смущения. Съпровождането и нашата постоянна комуникация по време на работата ви дават цялостна представа за това какво е детският сън и как да избегнете проблеми в бъдеще.

На каква възраст е най-удачно да се работи за детския сън?

Още от самото раждане е добре да се създават полезни навици за детския сън. Много от проблемите могат да се избегнат, ако сте запознати с всички основни неща, които влияят върху съня на детето ви, още от периода на бременността. Ако очаквате дете или имате новородено бебе, добър вариант е да участвате в уебинари, които дават подробна информация за това как да осигурите добър сън на детето и да избегнете формиране на лоши навици. Индивидуалните консултации са за деца от 0 до 5г, като консултациите със съпровождане са от полза предимно след 5.5-6я месец.

Работите ли с по-големи деца?

Работя с деца от 0 до 5г. Много от препоръките и методите, които използвам за тази възрастова група, могат да бъдат прилагани и при по-големи деца. Ако имате по-голямо дете, което има проблеми със съня, можем да направим една безплатна 15-минутна консултация и да преценим заедно, дали мога да съм ви полезна.

Използвате ли лекарства/добавки за подобряване на съня на детето?

Не. Основната ми специалност е лекар, така че ако имам съмнения за съпътстващо медицинско състояние, което може да оказва влияние върху съня на детето, мога да ви насоча при специалист.

Има ли шанс, че моето дете е от тези, на които нищо освен времето не може да помогне?

Като консултант по детски сън гарантирам, че ще видите подобрение в съня на детето след нашата работа. Особеностите на темперамента на някои деца обаче не позволяват да постигнем максимални резултати. На предварителната безплатна консултация бих могла да ви помогна да прецените, дали вашите очаквания са реалистични и дали мога да ви помогна да стигнете до тях.

Предстои ни годишна отпуска, но искаме да започнем да работим със съня на детето колкото може по-скоро. Можем ли да попълваме дневника на почивка?

По време на почивки/отпуски режимът и графикът на детето често се нарушава и не дава отражение върху реалната ситуация със съня. Затова е важно дневникът да се попълва, когато сте вкъщи и няма големи промени и извънредни събития във вашия семеен живот.

Детето се разболява/никнат му зъби по време на съпровождането. Как да продължим?

Всички видове консултации със съпровождане имат опция да “замразим” услугата за срок до две седмици при необходимост.

Колко често ще се чуваме, когато работим с Вас?

По време на нашата работа давам обратна връзка по дневника почти всеки ден. Първата и третата седмица е добре да се чуваме почти всеки ден/през ден. Втората и четвъртата – през 2-3 дни или по-често при необходимост.