Всичко за интервалите на будност

00:22 Какво са интервали на будност и защо са важни?
05:10 Как нарастват интервалите на будност?
19:10 Разпределение на интервалите на будност

Сподели с приятел: