Милена Здравкова

Сертифициран консултант по детски сън

Милена Здравкова

⭐️ Образование
Магистър “МИО”, Бакалавър “Икономика на туризма”, опит в областта.

⭐️ Майка на едно момиче

⭐️ Интереси
Ранно детско развитие, психология, изкуство, екология и опазване на околната среда

⭐️ Чужди езици
английски

⭐️ Най-важно в работата ми
Да съумея едновременно да се поставя на мястото на семейството и да оценя конкретните трудности, с които родителите се сблъскват в опитите си да подобрят съня на детето, като изхождайки от това предлагам най-подходящия подход в конкретната ситуация. За мен е важно с моя помощ родителите да направят информиран избор, да имат ясен план за действие и реалистични очаквания.

⭐️ Препоръки към родителите
Не се колебайте да поставите здравия сън на цялото семейство сред основните си приоритети и ще усетите разликата в много житейски аспекти.