Организация на бодърстването. Активно и спокойно будуване.

03:39 Организация на бодърстването
05:52 Активно бодърстване – какво трябва да знаем за този период?
13:56 Спокойно бодърстване – какво трябва да знаем за този период?

Сподели с приятел: