Режим на 12-18 месеца

00:54 Организиране на дневните дремки около 12-тия месец
01:53 Сумарно време на будуване и интервали непосредствено преди преход към 1 дневна дрямка
02:46 Дневен сън непосредствено преди преход към 1 дрямка
03:21 Основни тенденции при преход към 1 дрямка
04:09 Дневен сън по време на преход
05:59 Съкращаване на дремките и удължаване на сумарното будуване
15:31 Редуване на 1 и 2 дремки
17:03 Режим след преход към 1 дневен сън

Сподели с приятел: