Режим на 4-6 месеца

02:42 Нужно ли е часовете в режима да бъдат фиксирани? 
04:14 Режим при преход към по-малко дремки?
04:40 Режим при преход към 4 дневни дремки
07:36 Режим преди и по време на преход към 3 дневни дремки
11:19 Режим с кратки дневни дремки
15:31 Режим при 3 дневни дремки

Сподели с приятел: