Режим на 6-9 месеца

00:56 Организация на дремките при режим с 3 дневни дремки
02:51 Режим при ранен преход към 2 дневни дремки
05:22 Режим при преход към 2 дневни дремки след 7-ми месец
09:17 Железен дефицит
10:17 Режим след преход към 2 дневни дремки
12:07 Организация на дневните дремки при режим с 2 дневни дремки
15:17 Какви проблеми срещаме при режим с 2 дневни дремки

Сподели с приятел: