Изберете страница

Често задавани въпроси

С какви проблеми можем да се обърнем към вас?

Работим с много голям спектър проблеми с детския сън. Най-честите сред тях са чести нощни събуждания, непредвидими/кратки дневни дрямки, трудно и дълго заспиване, периоди на будуване нощем, ранен отказ от дневен сън, възможност за заспиване само по един фиксиран начин (с биберон, в количка, на гимнастична топка и др.), много ранни сутрешни събуждания (преди 6ч.) и много други.

Какви методи на работа използвате?

Нашата практика изцяло се базира на поведенческа корекция, която включва работа с режима, изграждане на навици за здрав сън, корекция на дневните дрямки, обучение на бебето да заспива самостоятелно при нужда. Използваме меки методи, които не допускат оставяне на бебето да плаче само в стаята.

Ще трябва ли да оставя бебето да плаче, докато го учим да спи?

Не. Използваме меки методи, които не предполагат да оставите бебето да се наплаче само. Родителят винаги е до детето и му помага да се справи с новия начин на заспиване. Даваме максимална подкрепа и действаме с много бавни крачки.

От какво зависи резултатът?

Детският сън се влияе от много фактори. Когато работим заедно, резултатът зависи от няколко основни неща:

  • Индивидуални особености на детето.
  • Очаквания и действия на семейството.
  • Професионализъм и опит на консултанта.

Консултантът подробно анализира проблемите със съня на детето и разработва индивидуален план за работа, както и съпровожда семейството и внася корекции в процеса на работа при необходимост. Но всички препоръки се извършват от родителите. Гарантираме, че ще има положителна промяна в съня на детето,  ако изпълнявате всички препоръки, но крайният резултат зависи до голяма степен от това, дали сте последователни и търпеливи, както и гъвкави към детето, когато ситуацията го изисква.

Дали резултатът ще бъде траен?

Децата растат и се развиват непрекъснато. Затова и сънят им може да се променя във времето и да има нужда от допълнителни корекции. Начинът, по който работим обаче, позволява не само да коригираме съня на детето ви за даден момент, но и да получите необходимите знания, които ще ви помогнат да разберете от какво се нуждае детето и по-нататък при евентуални смущения. Проследяването и нашата постоянна комуникация по време на работата ви дават цялостна представа за това какво е детският сън и как да избегнете проблеми в бъдеще.

На каква възраст е най-удачно да се работи за детския сън?

Още от самото раждане е добре да се създават полезни навици за детския сън. Много от проблемите могат да се избегнат, ако сте запознати с всички основни неща, които влияят върху съня на детето ви, още от периода на бременността. Ако очаквате дете или имате новородено бебе, добър вариант е да изгледате нашия курс за съня на новороденото бебе, който дава подробна информация за това как да осигурите добър старт и да избегнете най-тежките смущения в съня.

Работите ли с по-големи деца?

Работим с деца от 0 до 5г. Много от препоръките и методите, които използвам за тази възрастова група, могат да бъдат прилагани и при по-големи деца. Ако имате по-голямо дете, което има проблеми със съня, можем да направим една безплатна 15-минутна консултация и да преценим заедно дали можем да сме ви полезни.

Има ли шанс, че моето дете е от тези, на които нищо освен времето не може да помогне?

Имаме богат опит и гарантираме, че ще видите подобрение в съня на детето след нашата работа. Особеностите на темперамента на някои деца обаче невинаги ни позволяват да постигнем максимални резултати.

Предстои ни почивка, но искаме да започнем да работим със съня на детето колкото може по-скоро. Можем ли да попълваме дневника на почивка?

По време на почивки режимът на детето често се нарушава. Затова е важно дневникът да се попълва, когато сте вкъщи и няма големи промени и извънредни събития във вашето ежедневие.

Детето се разболява/никнат му зъби по време на проследяването. Можем ли да направим пауза?

Всички видове консултации с проследяване имат опция да “замразим” услугата за срок до две седмици при необходимост.