Календар за растежни скокове

От раждането до 1.5 г. децата минават през десет скока в растежа, които оказват значително влияние върху съня. Календарът ще ви помогне да се ориентирате и да не се чудите защо изведнъж детето започва да спи по-неспокойно, а сънят става по-накъсан.

Въведете датата на термина, на която е трябвало да се роди детето

  • Със светлосивия цвят са маркирани началото и краят на растежните скокове.
  • С тъмносивия цвят с облачето е маркиран пикът на всеки растежен скок.
  • С белия цвят са маркирани спокойните дни, в които не очакваме силни смущения в съня на детето.

Разбира се, може да има известни разлики и разминавания, защото всяко дете е индивидуално.

Растежните скокове обикновено продължават няколко седмици, като в повечето случаи пикът на скока е не повече от 7-10 дни. През това време можете да очаквате повече смущения в съня на детето и това е временно. Обикновено след криза следва спокоен период, в който детето активно отработва усвоените навици.

Имайте предвид, че са възможни индивидуални колебания в сроковете при всяко едно дете.